Toggle search
sv / en /

Klimatperspektivet

Triangle bottom right

En nödvändig förändring

Samtidigt som sjötransporterna ökar måste vi skydda våra hav. Parallellt med detta behöver den tunga industrin kraftigt minska koldioxidutsläppen. Den gemensamma lösningen stavas LNG, flytande naturgas.

Nya metoder och bränslen

Hänsyn till människa och miljö

Den nya gasterminalen

Det behövs mer biogas

Har du frågor om terminalprojektet, hur naturgas och biogas fungerar, eller vill du kanske veta hur en tankning av gas ute till havs går till? Sök bland våra frågor och svar eller skicka din egen fråga till info@oxgas.se