Toggle search
sv / en /

Gasterminalen

Triangle bottom right

Säker lösning

Stabil konstruktion med noggrant utvald placering

Den permanenta terminalen för LNG, flytande naturgas, beräknas stå klar 2022-2023. Hamnens nya landmärke får en noggrant utvald placering och blir en symbol för en ny, hållbar framtid för såväl stålproduktion som fartygstransporter och andra branscher. Med naturgas minskar koldioxidutsläppen kraftigt och så snart tanken kan fyllas med biogas istället för naturgas har vi tagit steget till en helt fossilfri bränslehantering.

Den 45 meter höga terminalen har en konstruktion av stål och betong och byggs med väl beprövade metoder för att trygga säker bunkring och utlastning av gas direkt till tåg, lastbil och båt.

Ett hållbart landmärke

Höjd: 45 meter

Diameter: 30 m

Kapacitet: 30 000 ㎥

Planerad drifttagning: 2022-2023

1

Inre tank av stål och 9 % nickel

2

Isolering av perlite (obrännbart, 100 % naturligt material) för att hålla naturgasen nedkyld till -160 grader

3

Rörledningar för bunkring och utlastning

4

Yttre tank av stål överdraget med betong

5

Inuti tanken nedsänkta pumpar som transporterar naturgasen till förångarna

6

Bas av 260 stycken seismiska isolatorer

Smidig övergång

Ett första steg

I väntan på att alla tillstånd för den nya terminalen ska bli klara och byggnationen kan dra igång, byggs en mindre, enklare och tillfällig så kallad steg 1-terminal. Terminalen beräknas tas i drift redan i maj 2020.

Ett hållbart landmärke

1

Tank med dubbla stålväggar

2

Luftförångare

3

Rörledning

Nya metoder och bränslen

Hänsyn till människa och miljö

Den nya gasterminalen

Det behövs mer biogas