Toggle search
sv / en /

Om oss

Triangle bottom right

Vi har förutsättningar och ser möjligheter

OxGas AB är ett helägt dotterbolag till Oxelösunds Hamn. Bolaget bildades för att underlätta försörjningen av naturgas och biogas till SSAB. I och med deras produktionsomställning till skrotbaserad ståltillverkning istället för kol- och koksbaserad, kommer koldioxidutsläppen att minskas kraftigt. Parallellt med detta ställer allt striktare sjöfartsregler större krav på fossilfria fartygsbränslen – och här blir LNG, flytande naturgas (och längre fram även biogas), den gemensamma nämnaren. Vår drivkraft är att ta våra kunder närmare en effektivare och mer hållbar energikälla.

Strategiskt läge med unik infrastruktur

Hos oss möts hav och land, men också väg och järnväg. Oxelösund har en central och strategiskt viktig placering i Östersjön, med internationell trafik som både anlöper hamnen och passerar precis utanför. Från den nya gasterminalen i Oxelösunds hamn kommer vi att kunna leverera energilösningar till en stor industriregion, tack vare våra närmast unika infrastrukturella förutsättningar med direkt utlastning till både väg och järnväg. Dessutom finns flygplatsen bara 20 minuter bort. Läs mer om verksamheten i Oxelösunds Hamn på oxhamn.se.